YUKARI

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI


 • Acil Durum Ve Afet Yönetimi
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 • Acil Servis
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
 • Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri
 • Ameliyathane
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Bilgi Yönetimi
 • Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri
 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Çamaşırhane Hizmetleri
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Doğum Hizmetleri
 • DOKÜMAN YÖNETİMİ
 • Eczane Hizmetleri
 • Eğitim Yönetimi
 • Endoskopi Hizmetleri
 • Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 • Fizik Tedavi Hizmetleri
 • Görüntüleme Hizmetleri
 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Bakım Hizmetleri
 • Hasta Bakımı
 • Hasta Deneyimi
 • Hasta Dosyası Ve Arşiv Hizmetleri
 • Hizmete Erişim
 • İlaç Yönetimi
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
 • Kalite İndikatörleri
 • Kalite Yönetim Birimi
 • KİMYASAL,BİYOLOJİK,RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) TEHLİKELERİN YÖNETİMİ
 • Klinik Göstergeler
 • Klinikler
 • KURUMSAL VERİMLİLİK
 • Kurumsal Yapı
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Morg Hizmetleri
 • Mutfak Hizmetleri
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Patoloji Laboratuvar Hizmetleri
 • Poliklinik Hizmetleri
 • Psikiyatri Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Risk Yönetimi
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 • Sosyal Sorumluluk
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Stok Yönetimi
 • Tesis Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri
 • Yenidoğan Yoğun Bakım
 • Yoğun Bakım Hizmetleri
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yönetim Hizmetleri